Persondata på YBR.dk

Herunder har vi beskrevet, hvordan YBR behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte YBR med spørgsmål.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

YBR er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

YBR

CVR.nr.
40643257

Bentzonsvej 41, 3. tv
2000 Frederiksberg
E-mail: YBR@YBR.dk

2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Hvis du har spørgsmål til, hvordan YBR behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det kan du gøre således:

3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig som led i vores aktiviteter som arrangør, f.eks. i forbindelse med registrering og deltagelse i vores turneringer.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler disse personoplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger
  • Personnummer
  • E-Sports relateret information

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold med følgende slettepolitik:

Din studiebekræftelse, og dermed dit personnummer, slettes umiddelbart efter bekræftelse af at informationerne heri stemmer. Alle øvrige personoplysninger, bliver opbevaret indtil du informerer om at blive slettet, enten vha. din profil, eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der står i punkt 1.

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

YBR anvender ikke automatiske afgørelser af uenigheder

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi har bedt om dit samtykke til videreformidling af oplysninger om dig, det har du til enhver tid ret til at trække tilbage.

Det kan du gøre ved at fjerne et flueben på din profil eller kontakte os på de kontaktoplysninger, der står i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, så YBR’s behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

10. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod YBR’s behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte YBR.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.